top of page

Scrum & 
DevOps

SCRUM SERVICES

Voor de meeste ondernemingen die naar Agile werken overstappen is het een uitdaging om de gehele organisatie mee te nemen op deze reis. 

 

Agile werken zal in eerste instantie in grote mate beroep doen op de ‘ability to change’ van de organisatie. Medewerkers moeten openstaan voor nieuwe ideeën, transparant zijn, commitment tonen, afspraken nakomen. Een eventuele can’t-do cultuur zal moeten worden omgebogen naar een can-do mentaliteit.

Onze gecertificeerde SaFe Scrum masters en Product Owners kunnen u helpen en ondersteunen bij deze reis en hun kennis en expertise inzetten om de nieuwe manier van werken succesvol te implementeren.

scrum cycle_edited.jpg
CONSULTANCY

Product Owner.

Voor de meeste ondernemingen die naar Agile werken overstappen is de Product Owner een nog onbekende en nieuwe rol. 

 

De Product Owner is het teamlid dat primair verantwoordelijk is voor het maximaliseren van de waarde die door het team wordt geleverd door ervoor te zorgen dat de backlog is afgestemd op de behoeften van klanten en de belanghebbenden.

Dit stelt het team in staat om de behoeften van meerdere belanghebbenden in evenwicht te brengen en tegelijkertijd de oplossing voortdurend te ontwikkelen.

Onze SaFe Scrum gecerficeerde Product Owners kunnen u helpen en ondersteunen bij het implementeren van de Agile way of working. Ze kunnen de behoeften van klanten binnen een bepaalde oplossingsdomein vertegenwoordigen en samen met de productmanager zorgen voor een productstrategie. Ze ondersteuen het team met de implementatie en houden oog dat de hele waardestroom met elkaar verbonden blijven. 

 

Onze Product Owners zijn goed in het opbouwen van individuele relaties, de backlog behouden en effectief communiceren met verschillende doelgroepen.

Scrum Master.

In SAFe helpt de Scrum Master het team bij het behalen van hun leveringsdoelen. Ze coachen teams in zelforganisatie en zelfmanagement en helpen hen bij het coördineren van en deelnemen aan Agile Release Trains evenementen, waardoor de effectiviteit in de hele organisatie wordt vergroot.

 

Onze Scrum masters hebben de gespecialiseerde vaardigheden die het toepassen van Scrumpraktijken ondersteunen, zodat er geen substantiële hiaten zijn, en het team weet hoe te plannen, uit te voeren, te beoordelen en terug te kijken. Daarnaast kunnen ze Kanban-teams actief coachen en elk Agile Team helpen om de doelstellingen te bereiken.

Het creëren van gezonde Agile Teams is essentieel voor het creëren van hoogwaardige werkende oplossingen. Onze Scrum masters spelen een cruciale rol bij het bouwen van goed presterende teams.

 

DEVOPS

DevOps SERVICES

alm_ds_task_board_s.png

Scrum is raamwerk van rollen, regels, artefacten en gebeurtenissen dat zorgt voor regelmatige levering van nieuwe productversies, terwijl DevOps een verzameling is van ideeën, technologieën, processen en werkwijzen die door ontwikkelings teams worden gebruikt om het product te verbeteren.

Bij veel organisaties wordt er een combinatie ingezet van scrum en DevOps. Onze consultanst hebben inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van DevOps en de tooling gebruikt binnen dit framework. 

De inrichting van Azure Boards en het gebruik plus adoptie van Boards kan ervoor zorgen dat development teams sneller en betere kwaliteit producten realiseren.

bottom of page